Al fer una compra del articles d'aquesta web, esteu promovent i colaborant amb l'associació Etnobotànica Rusticana, per la investigació de remeis populars de Catalunya i la seva difusió, fomentant així, una continuitat dels coneixements dels usos de les plantes remeieres en la nostre cultura i especialment del àmbit rural.

Colaborem amb enttitats que tinguin especial sensibilitat amb la cultura i les tradicions rurals a Catalunya, així com en el medi ambient i la botànica.

Per a col.lectius també fem intercanvis i podem aplicar descomptes interessants.

Moneda social, posibilitat de pagament amb moneda social.